Spänningshuvudvärk
Publicerad: juli 6, 2021
Skriven av: Johan Axelsson, Leg. naprapat, BSc kognitiv neurovetenskap

Huvudvärk får nästan alla någon gång under livet. Orsakerna till att man får huvudvärk kan vara flera, men den vanligaste formen är spänningshuvudvärk. Spända muskler är det man tänker direkt på när man hör spänningshuvudvärk – eller hur? Namnet kommer faktiskt just ifrån att man trott att det var så. Men, ju mer som forskarna har grottat ner sig i detta (och kanske till och med själva fått huvudvärk av det?) så har man kommit fram till spänningshuvudvärk inte enbart beror på spända muskler. Det finns fler komponenter. Längre fram i inlägget kommer vi gå lite djupare in på just detta.

Spänningshuvudvärk delas in i 2 kategorier beroende på hur länge man har det:

 • Episodisk spänningshuvudvärk (mindre än 15 dagar på 1 månad)
 • Långvarig spänningshuvudvärk (mer än 15 dagar på 1 månad)

Den episodiska spänningshuvudvärk får ca 70% någon gång under sitt liv jämfört med 3% som drabbas av den långvariga spänningshuvudvärken.

Vem får spänningshuvudvärk?

Spänningshuvudvärk kan drabba alla men är vanligast i åldern 20-40 år och förekomsten minskar ju äldre man blir. Det är något vanligare att kvinnor får den här typen av huvudvärk, men skillnaden är marginell.

Spänningshuvudvärk kan vara från bara några minuter till veckor.

 

Olika typer av huvudvärk

Det här inlägget handlar just om spänninngshuvudvärk, men det kan vara bra att känna till litegrann om några av de andra typerna av huvudvärk. Nedan visas en överblick av dessa.

Spänningshuvudvärk – diffus huvudvärk runt huvudet och nacken på båda sidor

Temporal huvudvärk – huvudvärk vid tinningarna 

Migrän – ensidig huvudvärk oftast med bl.a. ökad känslighet för olika sinnesintryck (ljud, ljus mm)

Cluster huvudvärk – ensidig huvudvärk oftast över ögat, väldigt intensiv i karaktär. Kortvarig.

Occipital neuralgi – huvudvärk över bakhuvudet pga irriterade nerver

Symtom spänningshuvudvärk

De vanligaste symtomen på spänningshuvudvärk är:

 • Oftast lokaliserad över pannan, huvudet och/eller nacken på båda sidor
 • Pressande eller tryckande karaktär
 • Lindrig till måttlig intensitet
 • Den blir oftast värre under dagen 
 • Ömhet i muskulatur runt huvudet, nacken och axlarna
 • Man kan få en ökad ljuskänslighet eller ljudkänslighet (men inte båda)
 • Man blir inte värre av fysisk aktivitet
 • Inte illamående eller kräks

Varför får man spänningshuvudvärk?

Faktorer som man tror har samband med spänningshuvudvärk är:

 • Stress är den främsta orsaken
 • Spända muskler
 • Dålig sömn & trötthet
 • Intensiv koncentration
 • Dålig hållning

Vad är det som skapar huvudvärken?

Nu till det lite mer invecklade.

Spänningshuvudvärk kan bero på flera saker:

 1. Ökad känslighet av vissa nerver runt nacken och huvudet
 2. Förändring i hjärnans förmåga att hantera smärta
 3. Ökad känslighet och spänningar i muskler runt nacken och huvudet

 

Myofascial nociception tros vara den bidragande faktorn vid episodisk spänningshuvudvärk medans mer centrala mekanismer har större roll vid långvarig huvudvärk.

De perifera mekanismerna

Man har sett en ökad känslighet i vissa muskler hos personer med spänningshuvudvärk som är associerat med smärtupplevelsen. Musklerna som har setts vara involverade är de som kallas för perikraniala muskler. De inkluderar bland annat: trapezius, masseter, käkmuskulatur.

Smärtan från musklerna kan uppstå genom olika förändringar som sker i vävnaden i muskeln och fascian (bindväven). Denna förändrning kan stimulera receptorer som förmedlar smärtinformation till hjärnan. Förändringen kan även ”reta” nerver och göra dem mer känsliga, som i sin tur kan bidra till ökad smärtupplevelse..

Det som händer i muskeln är att det bildas triggerpunkter, som är små spända och ömma punkter i muskeln. De är i musklerna runt nacken och axlarna. Dessa kan vid tryck på skapa samma huvudvärksmönster som man har vid spänningshuvudvärk.

De centrala mekanismerna 

När man pratar om centrala mekansimer syftar man till hjärnan och ryggmärgen. Här har vi en komplex smärtapparat som avgör om och hur vi upplever smärta. Störningar i det här smärtmodulerande systemet kan göra att nerver blir mer känsliga och hjärnan blir mer mottaglig för information från dessa. När detta sker och tröskeln för att vi ska uppleva smärta sänks, tros det vara en faktor för att uppleva huvudvärken.

Man tror att en bidragande faktor till detta kan vara just att smärtinformation från musklerna (som vi gick igenom ovan), om det fortsätter bidrar till den här ökade känsligheten för smärta. 

 

Behandling av spänningshuvudvärk

Det finns inte enbart ett sätt som man behandlar spänningshuvudvärk utan det som har setts vara mest effektivt är en kombination av flera. Eftersom stress är den största faktorn så är den viktig att adressera. Det kan göras på flera sätt genom t.ex. avslappningsövningar och meditation. Även viktigt att identifiera stressorer i ditt liv för att eventuellt ändra på dessa eller hantera dem på ett annat sätt.

Vilken behandling som fungerar för just dig kan skilja sig.

Behandling hos naprapat

En naprapat kan hjälpa dig med din spänningshuvudvärk genom olika behandlingstekniker och övningar för att påverka musklerna och nervsystemet. Muskler verkar vara en bidragande faktor och med behandling kan man påverka smärtinformationen som kommer från musklerna och på så sätt ha effekt på huvudvärken.

Effekterna av manuell terapi på just spänningshuvudvärk har visat sig kunna påverka bland annat smärtans intensitet och frekvens.

Behöver du hjälp med din huvudvärk?  

Genom nogrann anamnes och undersökning kan vi hjälpa dig behandla din huvudvärk. Huvudvärk är en av de vanligaste anledningarna till att man söker hjälp hos oss.