Medicinsk Akupunktur

Det här är en behandling som kan användas vid många olika typer av besvär från rörelseapparaten. 

 

u

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

  • Minskad smärta, både lokal och refererad smärta
  • Ökad rörlighet
  • Förbättrad sömn
  • Avslappning

Behandlingen

Det som händer vid behandling med medicinsk akupunktur är att nålar placeras på utvalda ställen baserat på den problematik du söker för. 

Effekterna är både lokal (i vävnaden som nålen sitter i) och även central, vilket innebär det centrala nervsystemet med hjärnan och ryggmärgen. Det som händer lokalt är bland annat en ökad cirkulation som kan hjälpa till med avslappning men också ha en antiinflammatorisk effekt vilket innebär att en läkningsprocess dras igång. De centrala effekterna sker genom att nålen stimulerar nerver som kommer skicka signaler till ryggmärgen och sedan vidare till hjärnan. Dessa signaler kommer att frisätta flera kroppsegna opioider och hormoner som kan leda till att smärtan minskar och att du upplever avslappning. 

 

Hur går behandlingen till?

Vid medicinsk akupunktur kommer du att få ett antal nålar placerade på olika ställen på kroppen utifrån det problem du söker för. Nålarna kan sedan stimuleras manuellt med att vi röra på nålarna vid några tillfällen under behandlingen alternativt att nålarna stimuleras med svag elektricitet, så kallad elektroakupunktur. Själva behandling pågår oftast mellan 15-30 minuter. 

}

Behandlingen är 40 minuter

Behandlingen utförs av naprapat

Bli smärtfri. Rör dig bättre. Må bra.

Något du undrar? Då är det bara att höra av dig!

08-744 30 94

reception@kroppex.se

Odengatan 36, Stockholm